top of page

 

Board Of NZB

 • Pu Siang Cung Uk (Chairman)

 • Pu Biak Hmun Lian

 • Pu David R. Zaitu

 • Pu Hmung Khar

 • Pu Cung Bawi Thang

 • Pu Dawt Ceu

 • Pu Biak Lian

 • Salai Harmon Bawi Tha Lian

 • Pu Bawi Cung Nung

 • Mai Linda Tin Kip Thluai

 • Mai Biak Tha Hlawn Sung

 • Pi Sui Hlawn

bottom of page