top of page

 

PROPERTY DEPARTMENT (2020-2022)

  • ​​Ptr John Za Thleng

  • Pu Thawng Lian Thang

  • Pu Johan Duh Peng

  • Pu Van Ceu Uk

  • Pu Tial Thang

  • Pu Biak Awi

  • Pu Run Hre

  • Pi Sui Zi

  • Pi Duh Thlia

  • Pi Sui Hniang

bottom of page